Opțiuni de Finanțare

Ce conditii minime trebuie sa indepliniti pentru a accesa fonduri europene in vederea dezvoltarii activitatilor neagricole

Infiintarea activitatilor neagricole in zonele rurale reprezinta o oportunitate deosebit de importanta pentru fermierii care depind aproape integral de veniturile din activitatile agricole. Astfel, in cadrul PNDR, se pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru investitiile in crearea si dezvoltarea activitatilor neagricole.

Pentru a putea primi sprijin financiar, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii 6.4:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
  • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatial rural;
  • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei;
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
  • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in capitolul 8.1 PNDR.

In acceptiunea PNDR 2014-2020 si implicit a acestei sub-masuri, spatiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritoriala, comuna fiind cea mai mica unitate administrativ-teritoriala, nivel NUTS 5.

Daca solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02– aceste servicii nu vor mai fi incluse in Studiul de fezabilitate. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finantare si daca se constata dubla finantare cheltuiala respectiva devine neeligibila.

Data deciziei de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare. Daca pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se incalca cel putin un criteriu de eligibilitate sau de selectie, Cererea de Finantare devine neeligibila, se mai noteaza in varianta consultativa a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii 6.4.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *