Finanțarea afacerilor agricole și non-agricole în mediul rural
Opțiuni de Finanțare

Finanțarea afacerilor agricole și non-agricole în mediul rural

Agricultorii, grupurile de fermieri, dar și microîntreprinderile și IMM-urile pot solicita un sprijin financiar de până la 100% din valoarea proiectelor. În total, sunt disponibile fonduri nerambursabile de peste 680 de milioane de euro, care pot fi accesate prin depunerea proiectelor, online, pe portalul afir.info

Proiectele depuse în format electronic vor conţine cererea de finanțare însoţită de toate celelalte anexe tehnice și administrative amintite în ghidul solicitantului, dintre care amintim:

 • planul de afaceri;
 • situații financiare încheiate în anul anterior;
 • declarații pe proprie răspundere, prin care antreprenorul trebuie să confirme îndeplinirea condițiilor de eligibilitate solicitate;
 • documente care să certifice, dacă este cazul, existența și dimensiunea exploatațiilor agricole;
 • oferte financiare și tehnice;
 • copii ale documentelor de înființare ale societății la Oficiul Registrului Comerțului.

Ce afaceri pot fi finanțate astfel?

1. Înființarea de activități non-agricole desfășurate în mediul rural

Sprijinul nerambursabil este de până la 70.000 de euro, fără contribuție proprie din partea beneficiarului. 70% din bani vor sosi sub forma unui avans, din care antreprenorul poate începe și își poate susține activitatea pe o perioadă de până la cinci ani de zile.

Fondurile sunt destinate înființării de activități economice noi, pe care nu le-au mai desfășurat în trecut. Ex. pensiuni agro-turistice, prestări de servicii pentru populația rurală.

2. Înființarea sau dezvoltarea de afaceri non-agricole în mediul rural

Fonduri care pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor cu investiția inițială, urmând ca susținerea activității economice să se facă din fondurile generate de afacere.

Ajutorul nerambusabil nu este 100%, beneficiarii trebuie să contribuie cu 10% în cazul activităților de producție, agro-turism sau servicii medicale, și cu 30% în cazul serviciilor pentru populația rurală.

3. Investiții în exploatații agricole

Fonduri caare pot fi utilizate pentru realizarea unor construcții cu destinație agricolă (grajduri, silozuri, sere și solarii etc), pentru achiziția de echipamente și utilaje specifice activităților desfășurate în cadrul fermei (tractoare, combine agricole, săli de muls, tancuri de răcire a laptelui etc).

Sunt eligibile atât fermele agricole vegetale, cât și fermele zootehnice, fermele mixte, în cadrul cărora se cultivă cereale și se cresc animale, fermele pomicole.

4. Sprijin pentru tinerii fermieri

Persoanele care nu au împlinit 41 de ani în la data depunerii cererii de finanțare, pot solicita un sprijin financiar nerambursabil de 40.000 sau 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole pe care o dețin.

Principala condiție este ca tinerii interesați trebuie să o îndeplinească este să preia sau să înființeze, prin efort financiar propriu, o fermă agricolă, pentru care să solicite ajutor nerambusabil în primii doi ani de activitate.

5. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Se acordă sprijin nerambusabil de până la 15.000 de euro fermelor de mici dimensiuni, care își propun dezvoltarea și extinderea, ca urmare a realizării proiectului.

Fermierii nu trebuie să contribuie financiar la implementarea proiectului, iar 75% din fonduri vor fi încasate în avans.

Exemple de tipuri de investiţii:

Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;

Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investiţii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.

Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *