Știri

Antreprenoriatul feminin în creștere la nivel mondial

La nivel mondial, antreprenoriatul feminin înregistrează o creștere de 10%, comparativ cu anul 2014, conform Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report. În România, deși creșterea depășește media globală, fiind de aproape 14%, dorința femeilor de a înființa o afacere a scăzut cu 7%.

În ultimul an, 163 de milioane de femei au înființat afaceri în 74 de țări din întreaga lume, în timp ce 111 de milioane conduceau întreprinderi deja consacrate.

Rata antreprenoriatului feminin variază semnificativ de la economie la alta. În Europa, femeile percep din ce în ce mai mult antreprenoriatul ca pe o oportunitate. Participarea femeilor la crearea de afaceri în Europa rămâne touși scăzută, dar percepția antreprenoriatului ca pe o oportunitate este în creștere. În timp ce femeile din Europa sunt mai puțin susceptibile de a începe afaceri decât cele din economiile cu un nivel de dezvoltare economică scăzut, s-a înregistrat o creștere de 10% a numărului de femei care consideră că există oportunități interesante pentru a începe o afacere în regiune.

În România, creșterea TEA este de aproape 14%, în condițiile în care țări precum Franța, Germania și Ungaria înregistrează o scădere, iar Polonia o creștere de 36% și Irlanda de 72%. România se detașează în ceea ce privește proporția de femei care își deschid o afacere în sectorul agriculturii : 20%, de două ori mai mult decât media europeană, dar totuși mai puțin decât în Italia.

10% din femeile antreprenor intervievate își desfășoară activitatea singure și nu au intenția de a angaja în următorii cinci ani. Europa are cea mai mare frecvență de femei care lucrează pe cont propriu.

Factorii de decizie politică pot remarca de exemplu și faptul că, în medie, probabilitatea ca femeile să invoce necesitatea ca motiv pentru crearea unei afaceri este cu 20% mai mare, comparativ cu bărbații – în special în economiile mai puțin dezvoltate. În schimb, o constatare pozitivă este că femeile antreprenor prezintă o predispoziție pentru inovare cu 5% mai mare decât bărbații.

Chiar dacă în raport nu există răspunsuri clare, datele oferă o bază importantă pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului feminin și crearea de valoare economică și socială în întreaga lume.

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *