Fiscalitate

Au intrat în vigoare noi modificări în ce privește aplicarea Codului Fiscal

Guvernul a publicat la începutul lunii în Monitorul Oficial,  o hotărâre care aduce ample modificari la normele de aplicare a Codului Fiscal. Aceasta se realizează în contextul în care, în acest an, Codul Fiscal a fost modificat de nu mai puțin de 7 ori, prin 3 ordonanțe de urgență, 3 legi și o ordonanță de guvern.

Toate aceste modificări normative generează legislație secundară și s-a impus apariția acestor noi norme de aplicare.  Iată câteva prevederi ale Codului Fiscal și modul în care normele de aplicare transpun aceste prevederi.

1) Directiva pentru impozitarea profiturilor în țara în care se realizează.

– În cadrul împrumuturilor purtătoare de dobânzi între entități asociate, pot fi deduse cheltuieli cu costul excedentar al îndatorării în sumă de 200.000 euro. Norma de aplicare detaliază că, pentru plătitorii de impozit pe profit trimestrial, cursul de schimb pentru conversia in lei a acestui plafon este cursul comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecărui trimestru și pentru ultima zi a anului fiscal.

2) Societățile care plăteau impozit specific conform Legii nr. 170/2016 și realizează venituri până în plafonul de 1.000.000 euro (ca urmare a creșterii plafonului la microîntreprinderi de la 500.000 euro la 1.000.000 euro) nu mai achită acest impozit specific și plătesc impozit pe venitul microintreprinderii.

– Microintreprinderile ce înregistrează un număr de minim 2 contracte de muncă cu norma întreagă și înregistrează capitalul social mai mare de 45.000 lei, pot opta începand cu 1 aprilie 2018, o singură dată, să fie platitori de impozit pe profit, opțiune definitivă atât timp cât se respectă condițiile amintite.

– Norma metodologică de aplicare specifică faptul că la calculul impozitului pe profit se au în vedere veniturile și cheltuielile începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite condițiile.

3) Microintreprinderile cu unul sau mai mulți salariați achită un impozit pe venitul microintreprinderii în procent de 1%, iar daca nu înregistrează salariați, procentul de impozit este de 3%. Prin salariat înțelegem un contract de muncă cu normă întreagă sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial care prin cumulare ating o normă intreagă.

4) Potrivit art. 60 din Codul fiscal, beneficiază de scutire la impozitul pe venitul din salarii, următoarele categorii de salariați:
Persoana cu handicap grav sau accentuat;
Persoanele ce desfășoară activitate de creare de programe pentru calculator;
Persoanele ce efectuează activități de cercetare-dezvoltare și inovare;
Persoanele ce își desfășoară activitatea la angajatori ce au activitate sezonieră.

Mai multe detalii pe ziare.com

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *