Ce tipuri de controale face ANAF în 2020
Fiscalitate

Ce tipuri de controale face ANAF în 2020

Companiile pot fi supuse de către inspectorii ANAF, unor verificări mai ample, cum este inspecția fiscală, dar și unor controale inopinate, care sunt mai scurte și mai țintite.

Pentru a putea preveni efectele de cele mai multe ori negative ale unui control fiscal și/sau pentru a le contracara este necesară o analiză și o pregătire permanentă, o gestionare a activității financiar-contabile pentru a răspunde astfel cerințelor controlului în cauză.

Prin inspecția fiscală se urmărește verificarea corectitudinii declarațiilor fiscale și a respectării legislației fiscale și contabile, potrivit regulilor stabilite de Codul de procedură fiscală. În mare, inspectorii ANAF examinează documentele din dosarul fiscal al companiei, verifică concordanța dintre datele din declarațiile fiscale și cele din evidența contabilă și fiscală sau verifică locurile în care sunt desfășurate activitățile ce produc venituri impozabile ori în care se află bunurile impozabile.

Durata unei inspecții fiscale este stabilită în funcție de obiectivele urmărite de autorități. Aceasta poate fi de maximum 180 de zile pentru firmele mari (și firmele cu sedii secundare, fără să conteze mărimea), de maximum 90 de zile pentru firmele mijlocii sau de maximum 45 de zile pentru firmele mici.

Inspecția fiscală se face o singură dată pentru fiecare tip de creanță fiscală și pentru fiecare perioadă impozitată. Față de controalele inopinate, inspecția fiscală trebuie anunțată în prealabil printr-un aviz (cu 30 de zile în avans pentru companiile mari sau cu 15 zile în avans pentru ceilalți contribuabili).

Inspecția se face în spațiile de lucru ale companiei, de obicei. Dacă nu se poate pune la dispoziție un spațiu corespunzător, inspecția se poate desfășura la sediul Fiscului sau în alt loc stabilit de comun acord. Inspecția se face în timpul programului de lucru al firmei, dar aceasta poate fi desfășurată și în alt interval orar, dar numai cu acordul ambelor părți.

Un raport este întocmit la încheierea inspecției fiscale, iar în baza acestuia sunt emise decizii de impunere, decizii de nemodificare a bazelor de impozitare sau decizii de modificare a bazelor de impozitare, ce sunt comunicate ulterior firmelor.

Controlul inopinat este un tip de control mai scurt și mai puțin amănunțit față de inspecția fiscală, fără o înștiințare prealabilă. Durata unui control inopinat poate fi de maximum 30 de zile.

Acest control scurt constă în verificarea faptică și documentară, ca urmare a unor informații despre existența unor încălcări ale legislației fiscale, în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale unui contribuabil, în corelație cu cele deținute de persoana supusă unui control fiscal, și în verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situația fiscală faptică și constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific.

Finalizarea controlului se face printr-un proces-verbal, față de care contribuabilul își poate exprima opinia în cinci zile lucrătoare de la comunicare.

Mai multe detalii aici.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *